W naszej ofercie

Nasze przedsiębiorstwo jest wykonawcą robót elektro-energetycznych
od 1990 roku w sektorze:


 • - przemysłowym,


 • - użyteczności publicznej,


 • - budownictwie mieszkaniowym – wielorodzinnym.
WYKONAWSTWO - URUCHOMIENIE - PROJEKTOWANIE


Instalacje elektryczne


 • • Stacje transformatorowe
 • • Rozdzielnie średniego i niskiego napięcia
 • • Linie kablowe niskiego i średniego napięcia
 • • Systemy tras koryt kablowych
 • • Montaż agregatów prądotwórczych i urządzeń UPS
 • • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • • Instalacje oświetlenia wewnętrznego ogólnego i awaryjnego
 • • Instalacje oświetlenia zewnętrznego
 • • Instalacje odgromowe i uziemiające
 • • Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych

Instalacje teletechniczne


 • • Systemy oddymiania i Sygnalizacji Pożarowej SSP
 • • Okablowanie strukturalne i sieci światłowodowe
 • • Telewizja przemysłowa CCTV
 • • Kontrola dostępu
 • • Systemy detekcji gazów CO i LPG
 • • Instalacje domofonowe i video-domofonowe
 • • Przeglądy systemów oddymiania i SSP


Nasze referencje